Skiltningen

Foreningen Camino Aalborg arbejder for en enkel skiltning af den del af Hærvejen, der går gennem Aalborg kommune, så den er identificerbar for såvel danske som internationale pilgrimme, der ønsker at følge Jakobsvejen.
Den mest oplagte måde at skilte Jakobsvejen/Caminoen gennem Aalborg på, er ved at tilføje et lille muslingesymbol til den eksisterende skiltning af Hærvejen. Det kan gøres uden at skulle foretage ny skiltning.