Symbolet

Det internationalt anerkendte symbol for Jakobsvejen/Caminoen er Sankt Jakobs muslingeskal. Den kan ses overalt langs ruten, dels i forbindelse med officiel skiltning, dels i form af tegninger udført af de pilgrimme, der har fulgt ruten.
Muslingeskallen som fælles symbol hænger sammen med, at det tidligt blev en tradition blandt pilgrimme at samle muslingeskaller i Spanien og tage dem med hjem som synligt bevis på, at de havde gennemført pilgrimsvandringen.
Skallens relation til Sankt Jakob går i øvrigt igen i navnet på en bestemt type muslinger (engelsk: St James shell; fransk: Coquille Saint-Jacques; tysk: Jakobsmuscheln).